Доставка

Доставката се осъществява в рамките на 2 до 4 дни, като куриера ще  предоставя писмена или устна информация за датата и часа на връчване на вашата пратка.