0889 23 01 71
0889 35 35 37

АКУМУЛАТОРИ


АКУМУЛАТОРИ

Акумулаторът е вид батерия, електрохимичен източник на електричен ток. Всеки обратим галваничен елемент по принцип може да се използва като акумулатор, но практическо приложение имат много малко от тях. Важни характеристики на акумулатора са величините капацитет и коефициент на полезно действие. Акумулаторите са устройства, в които електричната енергия се превръща в химична и обратно и това ги отличава от останалите батерии. Първоначално под действието на външен източник на постоянен ток се извършват зарядни реакции, т.е. акумулира се химична енергия. Тези реакции характеризират зареждането на акумулатора. Във втория етап, експлоатацията на акумулатора, химичната енергия преминава в електрична в резултат на протичаща токообразуваща реакция. Следователно при зареждането акумулаторът работи като електролизьор, а при експлоатацията – като галваничен елемент. Акумулаторите биват оловни и алкални.

Оловни акумулатори:
При наливане на сярна киселина в акумулатора тя взаимодейства с оловните оксиди на активната паста и се образува повърхностен слой от оловен сулфат. Зареждането на акумулатора се извършва като се включи към едноименните полюси на източник на постоянен ток. Максималният ток се посочва от производителя. Не трябва да се превишава тази най-висока стойност, понеже химичният обмен се извършва само по повърхността на електрода. Колкото по-малка е стойността на тока, толкова по-пълно настъпва този обмен. В резултат на зареждането концентрацията на сярната киселина непрекъснато расте. Указание, че процесът е завършил е достигането на една постоянна относителна плътност на електролита, а също така се наблюдава т. нар. „кипене на акумулатора“, т.е. започва интензивно отделяне на водород и кислород на електродите. Оловните акумулатори са най-често използваните акумулатори в автомобилите.

Алкални акумулатори

От алкалните най-разпространени в практиката са желязо-никеловите акумулатори. Те се състоят от два перфорирани електрода от никелирана стомана, в които е поставена активна маса. На отрицателния електрод активната маса е от високодиспергиран железен прах с живачен оксид, а на положителния електрод – от никелов хидроксид с графит. Електролитът е 30% калиева основа. Предимствата на желязо–никеловите акумулатори се състоят в тяхната по–малка маса, по–дълъг експлоатационен период и по–голяма устойчивост при удар, температурна промяна и краткотрайно претоварване. Недостатъците са невисокото им електродвижещо напрежение и нисък коефициент на полезно действие.

Автомобилен акумулатор е тип акумулатор, доставящ електрическа енергия в автомобила. Изобретен е през 1859 г. от френския физик Гастон Планте (Gaston Planté). Макар че се е променил от гледна точка на конструкция, акумулаторът, който ние използваме днес в автомобилите, е изработен от последователно свързани 2-волтови елемента, всеки от които е абсолютно подобен на елемента на Гастон Планте.

 

Той може да бъде стартерен, доставящ електричество до стартера, светлините и запалителната система на двигателя, или тягов – използван като основен източник на енергия в електромобила.

 

Автомобилните акумулатори са най-често оловно-киселинни акумулатори, осигуряващи напрежение от 12 V (по-точно 12,6 V). За тази цел те съдържат шест клетки, свързани последователно, всяка от които има номинално напрежение от 2 до 2,1 V. Както и другите акумулатори от този тип, той е направен от електроди, съдържащи олово и оловен диоксид. Тези пластини са потопени в електролит, съставен от приблизително 35% сярна киселина и 65% дестилирана вода. Вследствие на протичащата електрохимична реакция химическата енергия се превръща в електрическа. При разреждането на акумулатора материалът на електродите реагира с киселината от електролита, превръщайки се и в двата случая в оловен сулфат. Когато акумулаторът се зарежда, протича обратната реакция. Оловният сулфат се превръща съответно в олово и оловен диоксид, възстановявайки електродите до началното им състояние.
Тъй като оловният диоксид и оловният сулфат са кристални порьозни вещества, те са поставени в метална решетка за по-добра механична устойчивост. Към електродния материал се добавят различни вещества – калций, кадмий или стронций за промяна на плътността, твърдостта или порьозносттата. Това позволява по-лесното производство на електродите.

В каталогът ни ще откриете всякакви видове акумулатори, предназначени, както за всички категории моторни превозни средства, така и за професионални техники, моторни лодки, соларни инсталации и т.н. Всеки бъдещ клиент получава техническа консултация по телефона. Целта е той да направи информиран избор на продукт, който да отговаря на нуждите му.

Какъв акумулатор да избера

Размери и разположение на полюсите (размери на кутията, фиксиране към купето). Предварително е необходимо да сме уверени, че батерията има възможност да се монтира правилно и здраво към превозното средство. Подходящи ли са размерите на кутията с мястото на прикрепване и достатъчно дълги ли са кабелите на клемите? По този начин се отстраняват излишните вибрации, съкращаващи живота на елемента! Спестявате си и излишните транспортни разходи за подмяната или връщането на продукта.

Колко амперачаса трябва да бъде

Важно е да се разбере, че вграждането на елемент с по-малък капацитет от нужния ще намали значително живота му! Причината е презареждане от зарядната система. Батерията се нагрява и електролита е възможно да започне да кипи и да се изпарява. Същото важи и за вграждане на модели с по-голям обем от предписания за автомобила. В този случай зарядната система не е в състояние да го зарежда напълно и това е много вредно за стартовите батерии.

Принципно за автомобилите с неголям обем на двигателя се използват модели с ампераж поне от 40 до 60 мАч. При големите
транспортни средства с дизелови двигатели, параметърът може да достигне и до 70-110 мАч.

Видове акумулатори

Основно се разделят на:

Стартови - предимно се използват в леките автомобили и характерното за тях е, че имат способността да отдават краткотрайно голям стартов ток за запалването. Зарядът не бива да пада под 80% от пълния капацитет, тъй като в противен случай бързо губи възможностите си;

Полутягови - употребяват се за захранване на къмпинги, каравани и моторни лодки.  Подходящи са за електроинсталации, не използващи се всекидневно. Също са устойчиви на дълбок разряд без загуба в капацитета.

Тягови - намират приложение в електромобилите, електрокарите, електрическите лодки, соларни панели и т.н. Характерното при тях е способността им да отдават продължително време определено количество ток и могат да се разреждат почти до нулата - препоръчително е до 5%;

Друга основна разлика е между Азиятския и Европейския стандарт. Съществуват модели с тънки и дебели клеми, Технология на производство - AGM, EFB, CA-CA + естествено габаритите на кутията.

Подръжка на акумулатора:
По-голямата част от акумулаторите, произвеждани по нова технология, нямат нужда от поддръжка и от обслужване (доливане с дестилирана вода). Ако акумулаторът има лесно отварящи се запушалки, то е необходимо периодично (ежемесечно, а при по-старите батерии дори и ежеседмично) да се следи нивото на електролита в определените граници и при нужда да се коригира. В този случай запушалките се махат и се долива дестилирана вода в границите от 10 до 15 mm над горната повърхност на плочите.
Вода от чешмата или дъждовна вода не трябва да се използват никога (проверено и доказано)! Те съдържат минерали, които водят до корозия на електродите и намаляват капацитета на акумулатора.

Монтиране на акумулатора в автомобила

В повечето автомобили за „маса“ се използва металният корпус (каросерията) на автомобила, като минусовата клема на акумулатора се свързва към корпуса. В миналото имаше автомобили, в които „плюсът“ на акумулатора е свързан към купето, но те корозират повече. Към зареждането трябва да се подходи с внимание, тъй като електролитът е сярна киселина и може да нанесе опасни поражения на човешкото тяло.
При изваждането на акумулатора първо трябва да се освободи минусовата клема, а след това плюсовата. При разхлабване на клемата с гаечен ключ е възможно ключът да опре до оголени метални части на корпуса. Понеже последният е свързан с минусовата клема, трябва да се разхлаби и освободи първо тя. Ако се разхлабва първо плюсовата клема, това може да доведе до създаването на опасно късо съединение от гаечния ключ към маса (корпус)! При поставянето му се действа в обратния ред.

Още

BANNER BIKE BULL 6N11A-3A 11AH 6V

..

45.00 лв

BANNER BIKE BULL AGM YTX12-BS 10AH 160A

..

71.00 лв

BANNER BIKE BULL AGM YTX14-BS 12AH 190A

..

74.00 лв

BANNER BIKE BULL AGM YTX20L-BS 18AH 210A

..

91.00 лв

BANNER BIKE BULL AGM YTX4L-BS 3AH 50A

..

32.00 лв

BANNER BIKE BULL AGM YTX9-BS 8AH 110A

..

62.00 лв

BANNER BIKE BULL YB7-A 8AH 90A

..

40.00 лв

BANNER BUFFALO BULL 100AH 600A L+

Акумулаторите Banner Buffalo Bull са предназначени за тежкотоварни автомобили (камиони, тежкотоварни..

309.90 лв

BANNER BUFFALO BULL 100AH 600A R+

Акумулаторите Banner Buffalo Bull са предназначени за тежкотоварни автомобили (камиони, тежкотоварни..

309.90 лв

BANNER BUFFALO BULL 105AH 1000A R+

Акумулаторите Banner Buffalo Bull са предназначени за тежкотоварни автомобили (камиони, тежкотоварни..

409.90 лв

BANNER BUFFALO BULL 110AH 720A COMPACT R+

Акумулаторите Banner Buffalo Bull са предназначени за тежкотоварни автомобили (камиони, тежкотоварни..

259.00 лв

BANNER BUFFALO BULL 110AH 720A L+

Акумулаторите Banner Buffalo Bull са предназначени за тежкотоварни автомобили (камиони, тежкотоварни..

259.00 лв

BANNER BUFFALO BULL 110AH 720A R+

Акумулаторите Banner Buffalo Bull са предназначени за тежкотоварни автомобили (камиони, тежкотоварни..

259.00 лв

BANNER BUFFALO BULL 120AH 720A

Акумулаторите Banner Buffalo Bull са предназначени за тежкотоварни автомобили (камиони, тежкотоварни..

259.00 лв

BANNER BUFFALO BULL 125AH 720A NATO 6TN L+

Акумулаторите Banner Buffalo Bull са предназначени за тежкотоварни автомобили (камиони, тежкотоварни..

415.90 лв

Показва 1 до 15 от 256 (18 страници)