Гаранционни условия

Всички стоки, продавани в Магазина са НОВИ, освободени от физически и юридически недостатъци, пълноценни и разполагат с пълна гаранция за производителя.


           Ние от онлайн магазин www.original.bg, предоставяме пълна гаранция от 30 дни на стоките, които предлагаме. Гаранцията е от Нас за Вас и включва всички стоки в портофолиото ни с изключение на части по електрическата система на автомобила.
           Отговор на въпроси за гаранция:

1. Какво означава 30 дневна гаранция от Вас?
- отговор: Ние от ОригиналБГ, продаваме стоки само от проверени доставчици и официални вносители за България, не купуваме от съмнителни, новоизлюпени вносители или дистрибутори, ако преди това държателят на търговската марка не ги е одобрил, като такива за България. Всички части, които продаваме са Tecdoc или Tecaliance сертифицирани. За да важи тази гаранция, частта трябва да е монтирана прилежно, в някои случаи частта трябва да е съпроводена с друг продукт (ДЕБИТОМЕР/ВЪЗДУХОМЕР+ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР). Ако до 30 дни дадена част не покаже дефект, бъдете спокойни, ще Ви служи по предназначение.
2. Защо няма гаранция на части по електрическата система?
- отговор: Такава гаранция не се предлага от нито един вносител и дистрибутор, ако Ви твърдят обратното е меко казано дезинформираща глупост.
3. Защо не давате по-голям срок на гаранцията, чували сме че производители на някои части дават по 2-3-4 години гаранция?
- отговор: Това е вярно, но всяка една гаранция е съпроводена с над 100 изисквания към купувача, за да важи тази гаранция, изисквания от типа, частта да е монтирана в оторизиран сервиз със сертификат и одобрен от производителя – В България това са официалните оторизирани сервизи, а те не работят с части на клиенти или ако работят цените за монтаж са много високи и обезсмислят всичко. Много от гаранциите са съпроводени с покупката на ненужни за клиента части от типа- за да важи гаранцията на амортесьори, трябва да се закупят тампони макферсон, лагер макферсон с комплект прахоуловители, чиято цена многократно надвишава цената на амортесьорите, а е безмислено да смените здрави части(макферсони и прахоуловители) с нови такива само и само да имате гаранция на амортесьорите. За да важи гаранцията, клиента трябва през определен период да посещава оторизиран сервиз за профилактика, чиято цена варира според въпросният сервиз.

4. Защо гаранцията на акумулаторите е съпроводена с толкава попълване на книжки и изискванията са толкова много?
- отговор: Многото изискванията за гаранция на
акумулатора е продиктувана от призводителя и ние сме длъжни да се съобразим с нея (ние сме прекупвач). Тези условия зя жалост за подкрепени и от многобройните нелоялни клиенти и прословутата българска хитрост. За пример клиент поръчва акумулатор за лична кола с 2г гаранция, но се поставя на такси (за таксита е 6м гаранцията), при „убиване“ на акумулатора с таблети, лаптопи и всякакви консуматори, Ние няма как да знаем, как, къде и за какво е използван акумулаторът, следователно, Ние заменяме неработещият с нов акумулатор. По този начин Ние ще загубим само и само да не разочароваме клиента. Разбираме, че всички дават гаранция, но как и при какви условия. При гаранция трябва посещение срещу заплащане при сервиз, това е свързано с време, разходи и тн. Връщането на акумулатора при Нас при повреда отново е съпроводено с разходи и време , които винаги са за Ваша сметка. При проверка Ние се хващаме за някоя точка от гаранционната карта или от експлоатацията на батерията или от това, че не сте били на всеки 6 м за профилактика (че кой ли помни такива неща) и освен разходи се сдобивате с нерви, защото Ние браним с всички средства да не се „набутаме“, а Вие като не сте спазили всички гаранционни изисквания няма как да имате претенций за гаранция. При връщане на акумулатор процеса на проверка е 30 дни, време в което Вие чакате и сте без акумулатор. Зареждането на акумулатора се извършва само от Нас и то срещу заплащане, което пак Ви бърка в джоба, ако Вие се опитате да заредите акулатора, то автоматично отпада гаранциата, заради нерегламентирани манипулации по батерията.
Ето Ви само малка част от изискванията, които трявба да не са нарушени за да Ви се признае гаранциятта:

 

1. Липса на гаранционна карта.

2. Липса на техническа заверка, съгласно т. 2 от гаранционните условия.

3. Марката и моделът на автомобила не отговарят на попълнените данни в гаранционната карта.

4. Неправилно избрана акумулаторна батерия, съгласно изискванията на производителя.

5. Кодът, отбелязан върху акумулаторната батерия, не съответства на кода, описан в гаранционната карта.

6. Неправилно свързване, монтаж или експлоатация.

7. Има предизвикани механични повреди по стартерната батерия или са правени опити за ремонт.

8. Механично нарушаване на полюсите.

9. Електролитът на стартерната батерия е под нивото, указано от производителя.

10. Плътността на електролита в заредената батерия е над 1.28г/см.3

11. Стартерната батерия е разредена:

• Акумулаторната батерия е разредена, плътността на електролита е по-ниска от 1.24 g/см3 или напрежението е по-ниско от 12.4 V(A.B. не може да се тества).

• Напрежението е под 12.4 V в покой

12. Стартерната система на МПС /моторното превозно средство/ е неизправна.

13. Стартерната батерия не е укрепена към МПС.

14. Свързаните във верига два броя батерии в един автомобил са различни по тип.

15. Електролитът в клетките на акумулаторната батерия е мътен в следствие разрушаване на активната маса поради неправилна експлоатация.

16. От вътрешната страна на вентилите и отворите на капака за вентили има тъмнокафяво или черно оцветяване, дължащо се на системно презареждане на батерията или експлоатация при ниско ниво на електролита.

17. Електролитът е замърсен с примеси.

18. По време на експлоатация е допуснато запушване на вентилационните отвори.

19. Неизправна зарядна система на автомобила (зарядното напрежение не е в границите от 13.8 V до 14.8 V).

20. Консумацията на ток при неработещ двигател и изключени консуматори е по-голяма от 50 mA.

21. Замърсена повърхност (междуполюсното разстояние) на акумулаторната батерия, което води до разреждане на същата.

22. Продължително съхранение на разредена акумулаторна батерия, което води до сулфатизация (побеляване) на клетките, а през зимата замръзване и разрушаване на клетките.

23. Нарушен външен вид:

• издута или спукана кутия;

• следи от удар, падане и вдлъбнатини;

• стопени или механично повредени клеми;

• следи от изгаряния или топлинни деформации по кутията

24. Презареден акумулатор - 13,1 V в покой 3 часа след зареждане.

 

Моля Ви не се сърдете на Нас, ние единствено продаваме стоката, не я произвеждаме, още по-малко я експлоатираме. Ние единствено сме между Вашето недоволство от неизправност (в много случаи поради ваши грешки, съзнателни или не) и производителя, който не желае да признае вината си и се уповава на условията от гаранционната бланка.
Все пак с малко търпение и добър тон ще се постараем да бъдете удоволетворени на 100%.

 Всичко това го правим, за оптимално разбиране от Ваша страна, че се опитваме да сме максимално откровени и честни, за да градим отношения с Вас клиента.

5. Виждаме стока с много добра цена и гаранция в магазини от вериги като Метро?
- отговор: Тези правила не важат ако закупувате стоки (за лична употреба) от Метро по простата причина, че веригата работи с търговци(пазарува се само с метро карти) а не с крайни потребители и поради тази причина Закона за защита на потребите не ги лови. Казано с две думи - това са търговски отношение между фирми и следователно арбитър при спора между двамата търговци се явява съдът. Съгласно ЗЗП:

 

Въпреки Всичко сме отворени за диалог и ще се опитаме да отговорим на всеки един въпрос, на всяко едно ваше изискване, за да Ви удоволетворим на 100%, защото винаги се ръководим от златното правило, че "Клиентът винаги има право"

 

Малко сухи данни от Закона за Защита на Потребитела:

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

2. значимостта на несъответствието;

3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително